googleaea8ab8ad57918f8.html

Bestuur


Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Thomas van Grafhorst, voorzitter

Taco de Kort, secretaris

Paul Waszink, penningmeester

 

Adviseurs van het bestuur:

Roland Fagel

Jan Keijser

Prof. Jaap Mansfeld

Gerben Wynia

 

Mededelingen van het bestuur:

     Brief van het bestuur aan de vrienden en gouden vrienden t.g.v. de eerste verjaardag van de stichting

     Brief van het bestuur aan de vrienden en gouden vrienden van de vorm (maart 2012)

Brief van het bestuur aan de vrienden van de vorm (december 2012)

   ThJa© Geerten Meijsing 2015